Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc

II. Tìm hiểu chung về bài thơ Việt Bắc

1. Tìm hiểu chung

     a. Hoàn cảnh ra đời

       - Sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô.

       - Nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc để ghi lại không khí bịn rịn, nhớ thương của kẻ ở người đi.

     b. Vị trí đoạn trích: Nằm trong phần đầu của tác phẩm (kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến).

     c. Bố cục: 2 phần

        - Phần 1 (20 câu đầu): Lời nhắn nhủ của người ở lại đối với người ra đi.

        - Phần 2 (70 câu sau): Lời của người ra đi.

     d. Nội dung bài thơ

        - Tái hiện những kỉ niệm cách mạng và kháng chiến.

        - Gợi viễn cảnh tươi sáng của đất nước và ngợi ca công ơn của Đảng và Bác Hồ.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

     a. Giá trị nội dung

        Là khúc ân tình thủy chung của những người cách mạng, của cả dân tộc qua tiếng lòng của tác giả.

     b. Giá trị nghệ thuật

        - Bài thơ đậm đà tính dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu: thể thơ lục bát với giọng điệu ngọt ngào, tha thiết.

        - Lối đối đáp giao duyên của ca dao dân ca (nhưng qua lớp đối thoại của kết cấu bên ngoài chính là lời độc thoại của tâm trạng).

        - Cách xưng hô mình – ta; phép điệp giàu tính truyền thống.

        - Ngôn từ mộc mạc, giàu hình ảnh, giàu sức gợi.

        - Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ đậm đà tính dân tộc.

        - Tố Hữu phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!