Tìm hiểu chung về tác phẩm "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc".

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về tác phẩm "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc"

II. Tìm hiểu chung về tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

1. Vài nét cơ bản về tác phẩm

a. Hoàn cảnh ra đời

     - Được viết nhân kỉ niệm 75 năm ngày mất của nhà thơ NĐC, đăng trên tạp chí văn học tháng 7 – 1963.

b. Thể loại: Văn nghị luận

c. Mục đích

     - Tác phẩm ra đời nhằm cổ vũ phong trào đấu tranh chống đế quốc Mĩ của nhân dân miền Nam đang dấy lên mạnh mẽ và rộng khắp.

     - Có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn về thơ văn và con người NĐC.

d. Bố cục: 3 phần, một bài văn nghị luận mẫu mực

     - Phần 1 : Từ đầu đến "một trăm năm”: Đặt vấn đề: Nguyễn Đình Chiểu một nhà thơ lớn của dân tộc.

     - Phần 2: Tiếp đến " ...Lục Vân Tiên”: Giải quyết vấn đề: Vài nét về con người của NĐC, thơ văn yêu nước của NĐC, Lục Vân Tiên là tác phẩm có giá trị của NĐC .

     - Phần 3: Phần còn lại: Kết thúc vấn đề: Cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho toàn dân tộc.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

     - Làm sáng tỏ mối liên hệ khăng khít giữa thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu với hoàn cảnh của Tổ quốc lúc bấy giờ và với thời đại hiện nay.

     - Đồng thời, tác giả hết lời ca ngợi Nguyễn Đình Chiểu, một người trọn đời dùng cây bút làm vũ khí chiến đấu cho dân, cho nước, một ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc Việt Nam.

b. Giá trị nghệ thuật

     - Có cách nhìn mới mẻ, lập luận chặt chẽ, lôgic.

     - Kết hợp hài hoà giữa lí lẽ và tình cảm, giàu sức biểu cảm => hấp dẫn, thuyết phục.

     => Luận điểm rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, vừa tác động đến lí trí lại thấm sâu vào tình cảm người đọc, tạo nên sức thuyết phục lớn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!