Tìm hiểu chung về văn bản "Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về văn bản Thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS. 1-12-2003

II. Tìm hiểu chung về văn bản Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ - Hoàn cảnh ra đời

- 1-12-2003, hai năm sau khi ông ra lời “Kêu gọi hành động trước hiểm họa HIV/AIDS” và tiến hành vận động thành lập “Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu”.

b. Thể loại: Nghị luận.

- Kiểu văn bản: Văn bản nhật dụng: là loại văn đề cập những hiện tượng, vấn đề cụ thể, có ý nghĩa quan trọng, bức xúc đang đặt ra trước mắt con người trong cuộc sống hằng ngày.

c. Bố cục: 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "...dịch bệnh này": Đặt vấn đề: Tầm quan trọng của việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

- Phần 2: Tiếp theo đến "...với cái chết": Giải quyết vấn đề: Tổng kết thực trạng và hành động phòng chống HIV/AIDS.

- Phần 3: Đoạn còn lại: Kết thúc vấn đề: Lời kêu gọi.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Tác giả cho chúng ta thấy phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, những cố gắng của con người vẫn chưa đủ.

- Thiết tha kêu gọi các quốc gia, toàn thể nhân dân trên thê giới hãy sát cánh bên nhau để cùng lật đổ thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

b. Giá trị nghệ thuật

- Sử dụng thành công thể văn nghị luận với các luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sắc sảo.

- Vận dụng sáng tạo các thao tác lập luận so sánh, bác bỏ....

- Lời văn ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!