Vài nét về Ma Văn Kháng

1. Tiểu sử

- Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn, ông sinh năm 1936 tại Đống Đa – Hà Nội.

- Năm 1964, sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm, ông lên dạy học ở tỉnh Lào Cao và bắt đầu viết văn.

- Năm 1976, ông chuyển về Hà Nội và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành báo chí, văn học nước nhà,...

- Với những đóng góp tích cực cho sự vận động và phát triển nhiều mặt của văn học nghệ thuật, Ma Văn Kháng được tặng Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1998 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012.

2. Sự nghiệp văn học

a. Quan điểm sáng tác

    “Tôi đặt nhiều sự quan tâm vào giai đoạn lịch sử, đưa ra những vấn đề mang tính sử thi. Tôi quan niệm không có sử thi thì không có nền văn học dân tộc. Văn học phải có những tác phẩm khắc họa bước đi lớn của đất nước." 

b. Tác phẩm chính

- Tiểu thuyết: Đồng bạc trắng hoa xòe (1979), Vùng biên ải (1983), Mùa lá rụng trong vườn (1985), Đám cưới không có giấy giá thú (1989)

- Tập truyện ngắn: Ngày đẹp trời (1986); Trăng soi sân nhỏ (1994); Một chiều dông gió (1998),..

c. Phong cách nghệ thuật

     Phong cách nghệ thuật: kết hợp giữa tính hiện thực và tính nhân văn, giữa triết lí và trữ tình; quan tâm đến vấn đề giá trị đạo đức giữa biến động lớn lao của thời cuộc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!