Vài nét về Nguyễn Khải

1. Tiểu sử

- Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

- Năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào làm bộ đội, làm y tá rồi làm báo.

- Nguyễn Khải bắt đầu viết văn từ năm 1950. 

- Sau năm 1975, ông chuyển vào sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà văn được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ

- Một trong những cây bút hàng đầu của văn xuôi Việt Nam từ sau CMT8

- Năm 2000, Nguyễn Khải được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

-Nguyễn Khải có nhiều tác phẩm viết về nông thôn trong quá trình xây dựng cuộc sống mới: Mùa lạc, Một chặng đường, Tầm nhìn xa, Người trở về, Chủ tịch huyện,..

- Viết về bộ đội trong những năm chiến tranh chống Mĩ: Họ sống và chiến đấu, Hòa vang, Đường trong mây,...

Năm 1951, ông được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi văn nghệ 1951 - 1952 với truyện Xây dựng.

- Từ sau năm 1975, sáng tác của ông đề cập đến nhiều vấn đề xã hội - chính trị có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của cuộc sống: Cha và con,và,.., Gặp gỡ cuối năm, Mội người Hà Nội,...

b. Phong cách nghệ thuật

  Có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lí nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!