Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo

I. Sơ đồ - Tiểu sử tác giả Thanh Thảo

II. Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo

1. Tiểu sử

     - Thanh Thảo sinh năm 1946, tên khai sinh là Hồ Thành Công.

     - Quê quán: huyện Mộ Đức - tỉnh Quảng Ngãi.

     - Thanh Thảo tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

     - Những năm gần đây, Thanh Thảo vẫn tiếp tục làm thơ đồng thời viết báo, tiểu luận phê bình và nhiều thể loại khác, nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của ông vẫn là thơ ca.

    - Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

2. Sự nghiệp sáng tác

a. Tác phẩm chính

     - Những người đi tới biển (1977), Dấu chân qua trảng cỏ (1980), Những ngọn sóng mặt trời (1994), Khối vuông ru-bích (1985), Từ một đến một trăm (1988)...

b. Phong cách nghệ thuật

     Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tử, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại.

     - Ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm đem đến cho thơ một mĩ cảm hiện đại với hệ thống thi ảnh và ngôn từ mới mẻ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!