Vài nét về Sô-lô-khốp

1. Tiểu sử

Sô-lô-khốp (1905 – 1984) là một nhà văn Nga lỗi lạc. Ông sinh tại thị trấn

Vi-ô-sen-xcai-a thuộc tỉnh Rô-xtốp trên vùng thảo nguyên sông Đông.

- Năm 13 tuổi ông tham gia Hồng Quân chiến đấu trong nội chiến Nga.

- Cuối năm 1922 ông đến Mát-xcơ-va, làm nhiều nghề để kiếm sống như: đập đá, khuân vác, kế toán.

- Năm 17 tuổi ông bắt đầu sáng tác văn học.

- Năm 1932 ông là Đảng viên Đảng Cộng Sản Liên Xô.

- Năm 1939 ông làm Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô.

 

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

 Ông để lại nhiều các phẩm nổi tiếng như “Những câu truyện Sông Đông”, “Thảo nguyên xanh”, “Sông Đông êm đềm”, “Đất vỡ hoang”, “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”, “Số phận con người”, ...

b. Phong cách nghệ thuật:

    Ông theo đuổi lối viết đúng với sự thật; kết hợp giữa chất bi và hùng, chất sử thi và tâm lí; bám sát các vấn đề số phận đất nước và số phận cá nhân.

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

     Ông là nhà tiểu thuyết tài năng và là một trong những nhà văn lớn nhất thế kỉ XX của nước Nga, được nhận giải Nô-ben năm 1965.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!