Vài nét về tác giả Cô-phi An-na

I. Sơ đồ - Tiểu sử tác giả Cô-phi An-nan

II. Vài nét về tác giả Cô-phi An-nan

1. Tiểu sử - Cuộc đời

     - Cô-phi An-nan sinh ngày 8 - 4- 1938 tại Ga-na, một nước cộng hòa thuộc châu Phi.

     - Tác giả Cô-phi An-na đã từng là Tổng thư kí thứ bảy của Liên hợp quốc (nhiệm kì 1997 – 2006). Ông có những đóng góp to lớn cho nền hòa bình của nhân loại nên đã được trao giải Nô-ben hòa bình năm 2001.

     - Cô-phi An-nan sinh năm 1938 tại Ku-sa-mi trong một gia đình thuộc đẳng cấp cao của đất nước.

     - Ông thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Phan-tê và nhiều ngôn ngữ Châu Phi khác, ông bắt đầu làm việc cho tổ chức Y tế Thế giới của Liên hợp quốc vào năm 1969.

     - Ngày 13/12/1996 Cô-phi An-nan được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc, ông là người da đen đầu tiên của Châu Phi được đảm nhận vị trí lãnh đạo Liêp hợp quốc. Ông tái đắc của và bắt đầu nhiệm kì thứ hai vào năm 2002.

2. Sự nghiệp sáng tác

     - Ngoài tài lãnh đạo ra ông còn là người nổi tiếng với nhiều văn bản chính luận chính trị – xã hội. Trong các văn bản này của ông, nội dung thường hướng đến những vấn nạn nhân loại gặp phải trong thời điểm đó và đưa ra lời kêu gọi mọi người nỗ lực vượt qua.

     - Tháng 4 năm 2001 Cô-phi An-nan đưa ra thông điệp năm điểm “Lời kêu gọi hành động hướng đến đại dịch HIV/AIDS.

     - Đối với Cô-phi An-nan, ông xem việc chống lại đại dịch này là nhiệm vụ hàng đầu trong sự nghiệp chính trị của mình. Ngoài ra ông còn đưa ra sáng kiến thành lập Quỹ sức khỏe và AIDS toàn cầu, nhằm kêu gọi tăng cường mức chi tiêu cho công cuộc chống lại AIDS tại các quốc gia đang phát triển.

     - Bằng lối viết sắc sảo đầy thuyết phục, Cô-phi An-nan đã chỉ ra cho mọi người thấy HIV/AIDS là hiểm họa của toàn nhân loại và đang có diễn biến gia tăng rất nhanh. Tất cả chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn nữa để cứu lấy cộng đồng hay chính là cứu lấy bản thân mình.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!