Vài nét về tác giả Kim Lân

I. Sơ đồ - Tiểu sử tác giả Kim Lân

II. Vài nét về tác giả Kim Lân

1. Tiểu sử - Cuộc đời

- Kim Lân (1920-2007) tên khai sinh Nguyễn Văn Tài.

- Quê quán: Tân Hồng-Từ Sơn-Bắc Ninh.

- Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ học hết tiểu học, rồi vừa làm thợ sơn guốc, khắc tranh bình phong, vừa viết văn.

- Năm 1944, Kim Lân tham gia Hội văn hóa cứu quốc.

- Sau đó liên tục hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến và cách mạng (viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim).

 

2. Sự nghiệp sáng tác

2.1 Tác phẩm chính 

- Nên vợ nên chồng (tập truyện ngắn, 1955);

Con chó xấu xí (tập truyện ngắn, 1962),...

2.2 Phong cách sáng tác

- Là cây bút chuyên viết truyện ngắn có sở trường viết về nông thôn và người nông dân.

- Có biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật; văn phong giản dị nhưng gợi cảm, hấp dẫn; ngôn ngữ sống động, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn; am hiểu và gắn bó sâu sắc về phong tục và đời sống làng quê Bắc Bộ.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!