Vài nét về tác giả Nông Quốc Chấn

I. Sơ đồ - Tiểu sử tác giả Nông Quốc Chấn

II. Vài nét về tác giả Nông Quốc Chấn

1. Tiểu sử 

- Nông Quốc Chấn (1923-2002), tên khai sinh là Nông Văn Quỳnh, người dân tộc Tày.

- Quê: xã Châu Khê (nay là xã Cốc Đán), huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn.

- Ông tham gia cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Ông từng giữ rất nhiều trọng trách: Chủ tịch Hội Văn Nghệ khu Việt Bắc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội...

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

- Tiếng ca người Việt Bắc (thơ, 1959), Đèo gió (thơ, 1968), Suối và biển (thơ, 1984), cùng một số tập thơ khác bằng tiếng Tày như: Việt Bắc đánh giặcTiếng lượn cần Việt Bắc, Dám kha Pác Bó...

b. Phong cách nghệ thuật:

- Thơ ông mang cảm xúc chân thành, chất phác, lời thơ toát lên một nét riêng biệt trong suy tư và diễn đạt của người miền núi: giản dị, tự nhiên và giàu hình ảnh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!