Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng

I. Sơ đồ - Tiểu sử Phạm Văn Đồng

II. Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng

1. Tiểu sử

- Phạm Văn Đồng (1906 -2000)

- Quê quán: Tân Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

- Là người tham gia các hoạt động yêu nước và cách mạng từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, ông đã bị thực dân Pháp bắt, kết án tù và đày ra Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1936.

- Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc. Phạm Văn Đồng còn là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn. Trong vai trò của nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta.

2. Sự nghiệp văn học

- Thể loại: Các tác phẩm nghị luận xuất sắc.

- Văn phong nghị luận của ông đầy nhiệt tình, lôi cuốn người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc với lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh.

- Tác phẩm chính: Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, Văn hóa đổi mới…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!