Vài nét về tác giả Pôn Ê-luy-a

I. Sơ đồ - Tiểu sử Pôn Ê-luy-a

II. Tiểu sử tác giả Pôn Ê-luy-a

- Pôn Ê-luy-a (1895 – 1952), nhà thơ Pháp, tên thật là Pôn Ơ-gien Granh-đen.

- Quê quán: sinh ra ở Xanh Đơ-ni, một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Pa-ri.

- Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông bị động viên vào lính và bị thương.

- Năm 1942, ông vào Đảng Cộng sản Pháp.

III. Sự nghiệp văn học của tác giả Pôn Ê-luy-a

* Phong cách nghệ thuật

- Pôn Ê-luy-a đã tạo ra một hình thức thơ mới mẻ, giàu chất trí tuệ, tràn đầy khát vọng nhân văn.

- Thơ của ông không chú trọng xây dựng các hình ảnh như thơ truyền thống mà hàm chứa suy luận trữ tình triết lý. Dấu ấn của chủ nghĩa siêu thực thể hiện khá đậm nét ở cách quan niệm bí ẩn, siêu hình về mối tương quan hữu cơ giữa các mặt đối lập trong thực tế như sống – chết, thực - ảo, có cái thực – cái tưởng tượng,… và đó là đặc điểm của riêng thơ ông.

* Tác phẩm chính

- Tập Thơ ca và chân lí