Vài nét về tác giả Xtê-phan Xvai-gơ

I. Sơ đồ - Tiểu sử tác giả Xtê-phan Xvai-gơ

II. Vài nét về tác giả Xtê-phan Xvai-gơ

- Xtê-phan Xvai-gơ (1991 - 1942) ông là một người Áo gốc Do Thái, ông là nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm hay và những tác phẩm đó đã khởi đầu cho diễn đàn văn học ở Việt Nam.

- 1901: Khởi đầu sự nghiệp sáng tác văn học bằng tập thơ "Những sợi dây đàn bằng bạc".

- Ngoài làm thơ, ông còn viết kịch, sáng tác truyện ngắn và đặc biệt nổi tiếng khi viết về chân dung những nhà văn.

- Ông từng đi du lịch nhiều nơi như châu Á, châu Phi, châu Mĩ, gia nhập nhóm nhà văn tiến bộ, đấu tranh chống chiến tranh.

- Ông là người rất nổi tiếng và là người muốn khởi đầu trong sự nghiệp văn chương của mình, với những tác phẩm để lại cho ông nhiều suy nghĩ. Ông vừa là nhà văn vừa là người nghệ sĩ đa tài. Đặc biệt, những tiểu luận và chân dung văn học của ông đã được biết tới rộng rãi ở Châu Âu và thế giới.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!