Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp - Phần 2 - Ngành Lâm nghiệp

2. Lâm nghiệp

a. Lâm nghiệp nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái

            - Nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển. Do vậy, lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết vùng lãnh thổ.

Giảm tải mục b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều

b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều

            - Rừng được chia thành 3 loại:

            + Rừng phòng hộ: gần 7 triệu ha, có ý nghĩa rất quan trọng đối với  môi sinh. Dọc theo các lưu vực sông lớn là các khu rừng đầu nguồn, có tác dụng rất lớn đối với việc điều hòa nước sông, chống lũ, chống xói mòn.

Dọc ven biển miền Trung là các rừng chắn cát bay, ven biển ĐBH vàDDBSSCL có các rừng chắn sóng

            + Rừng đặc dụng: là các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển...

            + Rừng sản xuất: đại bộ phận đã được giao và cho thuê

c. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp

            - Các hoạt động lâm nghiệp gồm:

            + Lâm sinh (trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng)

            + Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

            - Về trồng rừng:

            + Hàng năm trồng được trên dưới 200 ngàn ha.

            + Diện tích trồng rừng hiện nay chủ yếu là rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ, rừng thông nhựa, rừng phòng hộ.

            + Mỗi năm vẫn có hàng nghìn ha rừng bị chặt phá và cháy, nhất là ở Tây Nguyên

            - Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản

            + Khai thác: gỗ,tre, luồng, trúc.

            - Về chế biếngỗ:

            + Các sản phẩm gỗ: gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, đồ gỗ, gỗ lạng và gỗ dán.

            + Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 400 nhà máy cưa, xẻ gỗ.

            + Công nghiệp bột giấy phát triển mạnh với nhiều nhà máy, lớn nhất là nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), liên hiệp giấy Tân Mai (Đồng Nai)

            + Rừng còn được khai thác để cung cấp nguồn gỗ củi và than củi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!