LUYỆN CHỦ ĐỀ Tổng hợp các đề đọc hiểu phần 2

NHẬN BIẾT (4%)

THÔNG HIỂU (96%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

                            “Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa

                           Chúng nó chẳng còn mong được nữa

                           Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng

                           Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn

                           Đã bước dưới mặt trời cách mạng.

                           Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng

                           Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu

                           Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu

                           Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!

                           Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,

                           Rắn như thép, vững như đồng.

                           Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp

                           Cao như núi, dài như sông

                           Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!”

                                (Trích “Ta đi tới”, Tố Hữu)