Câu hỏi điền từ

- Thông thường một bài điền từ vào chỗ trống bao gồm 1 câu văn có 1 - 2 chỗ trống để điền từ.

Thí sinh có thể làm theo các bước sau:

+ Đọc nhanh cả câu văn từ đầu đến cuối để hiểu được nội dung, ý chính của câu.

+ Phân tích chỗ trống cần điền. Để điền vào chỗ trống được chính xác nhất, thí sinh cần đọc cả câu trước, sau đó xác định từ cần điền thuộc loại từ gì, nghĩa là gì, đóng vai trò gì trong câu.

+ Phân tích các đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, chọn đáp án đúng.

+ Đọc lại một lượt, sữa lỗi sai nếu có. 

- Các chủ đề thường gặp nhất trọng dạng bài điền từ vào câu văn:

+ Đời sống con người.

+ Nhận xét văn học.

+ Nhận xét nhà văn, nhà thơ.

+ Trích dẫn tác phẩm văn học...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!