Giải toán tư duy bằng phương pháp suy luận đơn giản

Các bài toán suy luận lôgic thường không đòi hỏi nhiều về kĩ năng tính toán. Để giải chúng, điều cần thiết hơn cả là phải có phương pháp suy luận đúng đắn, chặt chẽ, hợp lí và sáng tạo

Ví dụ: Một tổ gồm 6 sinh viên (An, Bình, Cường, Danh, Giang, Hoàng) được chia thành 3 cặp làm bài tập thực hành. An cùng làm với Danh; Cường không cùng làm với Giang; Bình không cùng làm với Cường. Hỏi Giang cùng làm với ai?

A. Cường.                    B. Bình.                       C. An.                  D. Hoàng.

Lời giải:

An cùng làm với Danh nên ta cần ghép 2 đôi gồm 4 bạn: Bình, Cường, Giang, Hoàng

Do Cường không cùng làm với Giang và Bình không cùng làm với Cường

=> Cường làm cùng Hoàng

Vậy Giang cùng làm với Bình

=> Chọn B

Luyện bài tập vận dụng tại đây!