Mạo từ

I. Mạo từ không xác định "a/an"

1. Định nghĩa

a. Mạo từ “a”: đứng trước danh từ đếm được, số ít và danh từ đó phải có phiên âm bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ: a cat, a dog

Trong trường hợp danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, nhưng phiên âm bắt đầu bằng phụ âm thì ta theo nguyên tắc thêm “a”

Ví dụ:

- a university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/(một trường đại học)

- a union /ˈjuːniən/ (một liên minh)

b. Mạo từ “an”: Đứng trước danh từ đếm được số ít và danh từ đó có phiên âm bắt đầu bằng một nguyên âm (a,e,i,o,u).

Ví dụ: an apple, an umbrella

Trong trường hợp danh từ bắt đầu bằng phụ âm, nhưng phiên âm bắt đầu bằng nguyên âm thì ta theo nguyên tắc thêm “an”

Ví dụ:

- an hour /ˈə(r)/ (một giờ)

- an “L” /el/ (chữ cái L)

 

2. Cách dùng

+ Thường đứng trước danh từ đếm được, số ít và đó là một danh từ chỉ chung chung, không xác định (được nhắc đến lần đầu tiên).

Ví dụ: I bought a cat yesterday. (Tôi mua một con mèo hôm qua)

Ta thấy “con mèo” trong trường hợp này lần đầu được nhắc đến và người NGHE trước đó không biết đó là con mèo nào nên ta sử dụng mạo từ không xác định.

+ Dùng trong các từ ngữ chỉ lượng nhất định

Ví dụ: A lot, a couple (một đôi/cặp), a third (một phần ba), a dozen (một tá), a hundred (một trăm, a quarter (một phần tư)

II. Mạo từ xác định "the"

1. Định nghĩa

Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ đã được xác định cụ thể, có thể là danh từ đếm được hoặc không đếm được

 

2. Cách dùng

+ Đứng trước một danh từ xác định đã được nhắc ở phía trước (người NGHE đã biết được đối tượng mà người nói nhắc đến là gì)

Ví dụ: I bought a cat and a dog yesterday. The cat is white and the dog is black. (Hôm qua tôi mua một con mèo và một con chó. Con mèo thì màu trắng và con chó thì màu đen.)

Ta thấy khi nói câu thứ nhất thì người NÓI lần đầu nhắc tới “con mèo” và “con chó”. Lúc này người NGHE chưa biết cụ thể đó là “con mèo” và “con chó” nào nên mạo từ KHÔNG XÁC ĐỊNH “a” được sử dụng trước danh từ “cat” và “dog”. Tuy nhiên, khi nói câu thứ hai thì người NGHE đã xác định được “con mèo” và “con chó” mà người NÓI muốn nhắc tới (là hai con vật mới được mua) nên MẠO TỪ XÁC ĐỊNH “the” được sử dụng trước danh từ “cat” và “dog”.

 

+ Đứng trước các danh từ là chỉ người hoặc vật chỉ có DUY NHẤT.

 Ví dụ:

- The earth. the sun.

- The president of America is Obama now. (Tổng Thống Mỹ bây giờ là ông Obama.)

 

 + Đứng trước một tính từ để chỉ một cộng đồng người.

Ví dụ:  the rich (người giàu), the poor (người nghèo),…

- The deaf are not able to hear. (Những người điếc đều không thể nghe.)

- The rich have a lot more money than the poor (Những người giàu có nhiều tiền hơn rất nhiều so với người nghèo.)

 

+ Đứng trước danh từ riêng chỉ HỌ ở dạng số nhiều để nói đến cả vợ chồng hay cả gia đình.

Ví dụ: the Smiths, the Nguyen,…

- The Browns are travelling in Vietnam now. (Ông bà Brown / Gia đình ông bà Brown bây giờ đang du lịch ở Việt Nam.)

 

+ Sử dụng trong cấu trúc chỉ địa điểm, nơi chốn, hay phương hướng

Giới từ + the + Danh từ (chỉ địa điểm, phương hướng)

Ví dụ: I live in the North of Vietnam. (Tôi sống ở phía Bắc của Việt Nam)

 

+ Sử dụng trước các danh từ chỉ nhạc cụ

Ví dụ: My daughter is playing the piano. (Con gái tôi đang chơi đàn piano.)

My father plays the violin very well. (Bố tôi chơi đàn vi-ô-lông rất giỏi.)

 

+ Sử dụng trong cấu trúc so sánh hơn nhất

Cấu trúc: the most + adj/ the adj-est

Ví dụ: Your sister is the most intelligent girl I’ve ever met. (Em gái bạn là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.)

III. Các trường hợp không sử dụng mạo từ “a/an/the”

Mạo từ không đứng trước các trường hợp sau:

+ Trước các danh từ riêng chỉ TÊN về địa điểm như quốc gia, thành phố, quận, thị xã,..

Ví dụ: My sister wants to go to England in the near future. (Em gái tôi muốn tới nước Anh trong tương lai gần)

I live in Hanoi with my family. (Tôi sống ở Hà Nội với gia đình của tôi)

Ta thấy “England” là tên của một quốc gia, “Hanoi” là tên của một thành phố và trước chúng ta không sử dụng mạo từ.

 

+ Trước thứ, năm

Ví dụ:

- My son goes to school from Monday to Friday. (Con trai tôi tới trường từ thứ 2 đến thứ 6)

Ta thấy “Monday” và “Tuesday” là hai thứ trong tuần nên ta không sử dụng mạo từ trước chúng.

- In 2000

 

+ Trước các môn thể thao

Ví dụ: I like playing badminton and football. (Tôi thích chơi cầu lông và bóng đá)

Ta thấy “badminton” và “football” là hai môn thể thao nên ta không sử dụng mạo từ phía trước.

 

+ Trước Danh từ như là school / hospital / college / university / work / sea / bed / court / prison / market để diễn tả mục đích chính.

- We got to church (To pray Mục đích chính là để cầu nguyện)

- We went toward to the church. (Church ta tòa nhà ta đang đi đến.)

- The sailor have done to sea (to work: Ra biển để làm việc)

- We are going to the sea next weekend. (Ra bờ biển)

 

+ Trước at+ các buổi của ngày và đêm.

at dawn;

at sunset / sunrise.

at noon / midnight /night

at /by / after / until 8 o'clock.

 

+ Trước Danh từ chỉ phương tiện vận tải như là by bus / by train / by plane / by car / on foot / on horse-back.

We traveled all over Europe by bus.

I came here on the local bus.

 

+ Trước danh từ chỉ tên ngôn ngữ

Can you speak English? (NOT Can you speak the English?)

They speak French at home.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!