Nội dung - Văn học trung đại

- Văn học trung đại Việt Nam gồm hai thành phần chủ yếu là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. 

- Những đặc điểm về nội dung của văn học trung đại: 

+ Chủ nghĩa yêu nước: gắn liền với tư tưởng "trung quân ái quốc"

+ Chủ nghĩa nhân đạo: quan tâm đặc biệt đến số phận con người; lên án chế độ phong kiến hà khắc, tàn bạo.

+ Cảm hứng thế sự: bày tỏ tình cảm, suy nghĩ về hiện thực đời sống, hiện thực xã hội.

- Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản về các tác phẩm văn học trung đại đã học như: nội dung chính; bài học được gửi gắm; chi tiết trong bài thơ được hiểu như thế nào; nội dung không phù hợp khi nói về tác phẩm,...

Ví dụ câu hỏi: 

Món "nợ" được Phạm Ngũ Lão nhắc đến trong bài thơ "Tỏ lòng" là:

a. Nợ tình cảm

b. Nợ công danh

c. Nợ ân tình

d. Nợ mạng sống

Luyện bài tập vận dụng tại đây!