Thể thơ

- Để phân biệt được các thể thơ, xác định được đúng thể loại khi làm bài kiểm tra, chúng ta cần xác định: những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… Căn cứ vào luật thơ, người ta phân chia các thể thơ Việt Nam ra thành ba nhóm chính.

- Các thể thơ dân tộc: lục bát, song thất lục bát, hát nói; các thể thơ Đường luật: ngũ ngôn, thất ngôn; các thể thơ hiện đại: năm tiếng, bảy tiếng, tám tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ – văn xuôi,…

Đặc điểm và tác dụng của một số thể thơ:

+ Thơ lục bát: giọng mềm mại, có vần có nhịp uyển chuyển gần lời ru, tiếng hát trong dân ca.

+ Thơ thất, bát, ngũ ngôn: giọng rắn rỏi, nhịp cân đối mang âm hưởng thơ ca trung đại.

+ Thơ tự do: câu thơ dài ngắn linh hoạt tuy không vần nhưng thanh điệu đầy tính nhạc, nhịp điệu hài hòa, trôi chảy, trau chuốt…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!