Luyện BTTN NGÔN NGỮ - Đánh Giá Năng Lực

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Lịch phát hành môn học

Tư duy định lượng -

01-12-2021

Tư duy định tính -

01-12-2021

Khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội -

01-12-2021

Môn toán -

01-12-2021

Đọc hiểu -

01-12-2021

Tự chọn -

01-12-2021