Luyện bài tập MÔN TOÁN Lớp 2

Hệ thống bài tập về Ôn tập và bổ sung môn Toán lớp 2 giúp con nhớ lại kiến thức đã học của lớp 1; bổ sung thêm các kiến thức mới về số hạng, tổng, đơn vị đề-xi-mét và số bị trừ, số trừ, hiệu thông qua luyện tập với các bài tập , có đáp án và lời giải chi tiết.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các bài tập Ôn tâp và bổ sung môn Toán lớp 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải các dạng toán về các số trong phạm vi 100; số hạng, tổng; đề-xi-mét; số bị trừ - số trừ - hiệu và tìm số liền trước, số liền sau của một số giúp con học giỏi môn Toán.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.