Luyện bài tập MÔN TOÁN Lớp 2

Bài tập Các số trong phạm vi 1000 môn Toán lớp 2 với phạm vi số được mở rộng hơn. Cùng Vungoi.vn luyện tập các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao để củng cố kiến thức về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số và nhiều dạng toán phong phú khác nữa nhé.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập Các số trong phạm vi 1000 môn Toán lớp 2 có đáp án, lời giải chi tiết với phương pháp giải cụ thể của mỗi dạng toán. Giúp con đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số; làm quen với các đơn vị độ dài mét; ki-lô-mét; mi-li-mét; thành thạo cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 đồng thời củng cố kĩ năng về tính chu vi các hình đã học.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.