LUYỆN CHỦ ĐỀ Ôn tập về hình học và đo lường Lớp 2

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (41%)

VẬN DỤNG CAO (41%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện