LUYỆN CHỦ ĐỀ Thực hành tập đọc: Người mẹ hiền Lớp 2

NHẬN BIẾT (100%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam về điều gì ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Hai bạn làm cách nào để trốn ra ngoài?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Khi Nam đang cố lách ra ngoài bức tường thì gặp chuyện gì ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Nam đã làm gì khi bị bác bảo vệ nắm chân ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Cô giáo nói với bác bảo vệ điều gì ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Hành động nào cho thấy sự ân cần của cô giáo ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Vì sao Nam lại bật khóc với cô giáo ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Cô đã có thái độ như thế nào với hai bạn mắc lỗi ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Con hãy nối hai cột đúng với phần giải thích nghĩa của từ :

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.

 

Nội dung của câu chuyện là gì ?

Người mẹ hiền

Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam : "Ngoài phố có ghành xiếc, bọn mình ra xem đi !"

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khóa, trốn ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng.

Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đang đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em :"Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng vẫy, Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên.

   Bỗng có tiếng cô giáo :

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại và đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất vát lầm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

Vừa đau, vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh đang thập thò ở cửa lớp vào, nghiêm giọng hỏi :

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ?

Hai em cùng đáp :

- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.

Cô hài lòng, bảo hai em về chỗ rồi tiếp tục giảng bài.

- Gánh xiếc : nhóm xiếc nhỏ thường đi biểu diễn ở nhiều nơi.

- Tò mò : muốn biết mọi chuyện

- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp.

- Lấm lem : bị dính bẩn nhiều chỗ.

- Thập thò : ló ra rồi lại ẩn đi.