Bài 1: Đọc: Chuyện bốn mùa

I. Ghi nhớ bài Chuyện bốn mùa

1. Nội dung

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa đều có vẻ đpẹ riêng, đều có ích cho cuộc sông. 

2. Liên hệ 

- Biết được đặc điểm của từng đội trong năm. 

- Yêu quí thiên nhiên và cảnh đẹp bốn mùa. 

II. Tìm hiểu bài Chuyện bốn mùa

1. Chú thích

Đâm chồi: mọc ra những mầm non.

Đơm: nảy ra.

2. Nội dung bài học

a, Cuộc trò chuyện của bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông (Từ đầu đến “...ấm trong chăn”.)

- Ngày đầu năm bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau.

+ Đông bảo Xuân được ai cũng yêu vì xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc.

+ Xuân nói nhờ có Hạ mà cây cối mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè.

+ Hà lại nói thiếu nhi thích Thu nhất, vì mùa thu có đêm trăng rằm, trẻ em được phá cỗ.

+ Đông buồn vì chẳng được ai yêu.

+ Thu lại nói với Đông rằng, có mùa Đông mới có bếp lửa ấm, những giấc ngủ trong chăn.

b, Bà Đất giảng giải thích bốn màu đều có những vẻ đẹp và lợi ích riêng (Còn lại)

- Bà Đất giảng giải cho các nàng tiên về vẻ đẹp và lợi ích của các mùa

+ Xuân làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc Hạ cho trái ngọt hoa thơm Thu cho trời xanh, học sinh đi học Đông ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc.

+ Mỗi nàng tiên đều có những vẻ đẹp riêng và đều mang đến nhiều lợi ích.

III. Hướng dẫn đọc bài Chuyện bốn mùa

- Đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu.

- Cần chú ý một số cụm từ dễ nhầm lẫn: đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

- Cần đọc đúng giọng của các nhân vật: giọng của Hạ tinh nghịch, giọng của Thu thủ thỉ, giọng của Đông buồn buồn, giọng bà Đất ôn tồn giảng giải.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!