Bài 1: Viết chữ hoa Q

I. Hướng dẫn viết chữ hoa Q

1. Cấu tạo

Gồm nét cong khép kín và nét lượn ngang.

2. Cách viết 

- Bước 1: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẻ 4.

- Bước 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút xuống gần đường kẻ 2, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài. Dùng bút ở trên đường kẻ 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa Q

Quê hương em có đồng lúa xanh.

Quê hương tươi đẹp.

Quê hương đổi mới từng ngày.