Bài 10: Luyện tập: Luyện từ và câu

I. Khái niệm về từ

Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng để tạo câu.

Ví dụ: học sinh, giáo viên, quần áo, học, viết, xinh xắn, cao lớn,…

II. Từ chỉ sự vật

Những từ chỉ người, con vật, đồ vật, cây cối, thời gian.. được gọi là từ chỉ sự vật.

Ví dụ: học sinh, giáo viên, con mèo, đồng hồ, cây cau,…

- Những từ trả lời cho câu hỏi Ai? Là từ chỉ người.

=> Ví dụ: bộ đội, công an, ông, bà, bố, mẹ,…

- Những từ trả lời cho câu hỏi Con gì? là từ chỉ con vật.

=> Ví dụ: con mèo, con gà, con chuột,…

- Những từ trả lời cho câu hỏi Cái gì? là từ chỉ đồ vật

=> Ví dụ: cái quạt, cái chổi, cái khăn mặt,…

- Những từ trả lời cho câu hỏi Cây gì? là từ chỉ cây cối.

=> Ví dụ: cây cau, cây lúa, cây táo,…

- Những từ trả lời cho câu hỏi khi nào? Lúc nào? Là từ chỉ thời gian

=> Ví dụ: mùa hè, buổi tối, mùa đông, ban ngày, sáng sớm,…

III. Từ chỉ hoạt động

Những từ chỉ hành động của người, con vật được gọi là từ chỉ hoạt động.

- Từ chỉ hoạt động trả lời cho câu hỏi làm gì?

=> Ví dụ: nhặt rau, quét nhà, đi học, nấu cơm

IV. Từ chỉ sự vật, hoạt động ở trường

1. Sự vật

- Chỉ người: thầy giáo, cô giáo, học sinh, thầy hiệu trưởng, bác bảo vệ, cô lao công, cô tổng phụ trách,....

- Chỉ đồ vật: bàn ghế, bảng, thước, viên phấn, cặp sách, quyển sách, quyển vở, quả cầu, quả bóng,....

2. Chỉ hoạt động

Nhảy dây, đá cầu, đá bóng, đọc sách, học bài, tập thể dục,...

V. Câu chỉ hành động AI làm gì

* Câu chỉ hành động của người, vật có dạng Ai làm gì?

* Ví dụ:

+ Thắng đọc sách.

+ Ngọc vẽ tranh.

+ Bố cuốc đất.

+ Mẹ nấu cơm.

* Đặt và trả lời câu kiểu Ai làm gì?

M: Ai tưới cây?

=> Bạn nhỏ tưới cây.

Bố làm gì?

=> Bố cuốc đất.

VI. Tạo câu về hoạt động ở trường.

Ai + làm gì (hoạt động ở trường)

Ví dụ:

- Thầy giáo giảng bài.

- Học sinh học bài.

- Tuấn và Ngọc đá cầu.

- Buổi sáng, học sinh lớp 2A tập thể dục ở sân trường.

....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!