Bài 10: Nghe viết: Khủng long

I. Nghe viết: Khủng long

Khủng long

        Chân khủng long thẳng và rất khoẻ. Vì thế chúng có thể đi khắp một vùng rộng lớn để kiếm ăn. Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ có đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính.

Lưu ý:

- Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ. Viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên nhan đề. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa.

- Chú ý những dấu câu sử dụng trong đoạn văn: dấu chấm (3), dấu phẩy (1)

- Chú ý viết đúng những từ khó: khủng long, khỏe, khắp, rộng lớn, kiếm ăn, khả năng, tinh tường, mũi, thính,…

II. Phân biệt uya và uyu

uya: đêm khuya, thức khuya, giấy pơ-luya, khuya khoắt,... 

uyu: ngã khuỵu, khuỷu tay, khúc khuỷu, ...

III. Phân biệt iêu và ươu

- iêu: miêu tả, liêu xiêu, kiêu căng, thiếu thốn, tiều phu, nhiều, vải thiều, diều hâu, thiêu đốt, phiêu lưu, cái kiệu,…

- ươu: con khướu, hươu sao, rượu, bướu cổ,…

IV. Phân biệt uôt và uôc

- uôt:  trong suốt, trắng muốt, nuốt chửng, tuốt lúa, chải chuốt, con chuột, ruột gan, ...

uôc: viên thuốc, cái cuốc, buộc tội, chuộc lỗi, lọ ruốc, bạch tuộc, chuốc rượu, ....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!