Bài 11: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là

I. Nói về nội dung các bức tranh trong câu chuyện Sự tích cây thì là

1. Tranh 1

Cây cối kéo nhau lên trời để được ông trời đặt tên cho. 

2. Tranh 2

Trời đang đặt tên cho từng loài cây

3. Tranh 3

Trời yêu cầu cây nhỏ giới thiệu về mình để trời đặt tên cho phù hợp. 

4. Tranh 4

Khi trời còn đang phân vân chưa biết đặt tên cho cây nhỏ là gì, thì cây nhỏ đã vội vàng chạy về vì nghĩ trời đặt cho mình tên là “thì là”

II. Kể lại từng đoạn câu chuyện Sự tích cây thì là

1. Tranh 1

Thuở xưa cây cối không có tên. Trời đã gọi chúng lên để đặt tên.

2. Tranh 2

Trời đặt tên cho từng cây. Lúc đầu trời nói: “Chú thì ta đặt tên cho là... Về sau, trời chỉ nói vắn tắt: Chú thì là cây cải. Chú là cây ớt. Chú là cây tỏi,..”.

3. Tranh 3

Cuối buổi có một cái cây nhỏ xin trời đặt tên. Trời hỏi cây nhỏ có ích gì, cây đã kể ích lợi của mình cho trời nghe. Trời đang suy nghĩ xem nên đặt cho cây nhỏ tên gì: “Tên chú thì... là... thì... là...”.

4. Tranh 4

Cây nhỏ tưởng trời đặt tên cho mình là “thì là” liền mừng rỡ chạy đi báo tin cho bạn bè: “Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy!”

III. Kể toàn bộ câu chuyện Sự tích cây thì là

Thuở xưa cây cối không có tên. Trời đã gọi chúng lên để đặt tên.

Trời đặt tên cho từng cây. Lúc đầu trời nói: “Chú thì ta đặt tên cho là... Về sau, trời chỉ nói vắn tắt: Chú thì là cây cải. Chú là cây ớt. Chú là cây tỏi,..”.

Cuối buổi có một cái cây nhỏ xin trời đặt tên. Trời hỏi cây nhỏ có ích gì, cây đã kể ích lợi của mình cho trời nghe. Trời đang suy nghĩ xem nên đặt cho cây nhỏ tên gì: “Tên chú thì... là... thì... là...”.

Cây nhỏ tưởng trời đặt tên cho mình là “thì là” liền mừng rỡ chạy đi báo tin cho bạn bè: “Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy!”

IV. Ghi nhớ bài Sự tích cây thì là

1. Nội dung

Câu chuyện giải thích nguồn gốc cái tên của cây thì là.

2. Liên hệ

Hiểu và yêu mến các loài cây

Luyện bài tập vận dụng tại đây!