Bài 11: Viết chữ hoa V

I. Hướng dẫn viết chữ hoa V

1. Cấu tạo

+ Chữ V cỡ vừa cao 5 li; chữ V cỡ nhỏ cao 2,5 li.

+ Gồm nét: 3 nét chính (nét 1 kết hợp nét cong trái và lượn ngang; nét 2 là nét thẳng đứng, hơi lượn ở hai đầunét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải, lượn ở phía dưới).

2. Cách viết 

+ Nét 1 (đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, dừng bút trên đường kẻ 6)

+ Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút đi xuống để viết nét thẳng đứng, lượn ở hai đầu nét lượn dọc, đến đường kẻ 1 thì dừng lại)

+ Nét 3 (từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút, viết nét móc xuôi phải, dừng bút ở đường kẻ 5).

Chú ý: Giữa nét 2 và nét 3 có khoảng cách vừa phải (không quá hẹp hoặc quá rộng).

II. Viết ứng dụng chữ hoa V

- Vườn cây quanh năm xanh tốt

- Vững như kiềng ba chân

- Văn hay chữ tốt