Bài 12: Luyện tập: MRVT về vật nuôi. Câu nêu đặc điểm của các loài vật

I. Mở rộng vốn từ về Vật nuôi

- Vật nuôi là những con vật được nuôi trong gia đình.

- Ví dụ: chó, mèo, trâu, bò, lợn, gà, vịt, ….

- Những từ chỉ bộ phận của con vật: đầu, cổ, chân, đuôi, cánh, mắt, mỏ,…

- Đặc điểm của vật nuôi trong nhà:

+ Chó: tai cụp, mũi thính, mắt to

+ Trâu: sừng nhọn, lông đen, tai to

+ Gà: mào đỏ, lông vàng óng, lông nâu, chân vàng

+ Mèo: mắt xanh, ria trắng, lông vằn

II. Tạo câu về chủ đề của vật nuôi

- Sừng của trâu nhọn hoắt.

- Bộ lông của mèo mềm mượt.

- Mào gà trống đỏ rực.

- Chú cún chó cái mũi rất thính. 

- Đàn gà con lông mượt như tơ. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!