Bài 12: Viết: Nghe viết: Cái trống trường em

I. Nghe viết: Cái trống trường em

Cái trống trường em

Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve?

 

Cái trống lặng im

Nghiêng đầu trên gia

Chắc thấy chúng em

Nó mừng vui quá!

Lưu ý: Biết cách trình bày một bài thơ 4 chữ, các dòng thơ đều lùi vào đầu dòng 3 – 4 ô li, viết hoa chữ cái đầu tiên ở mỗi dòng thơ. Hết mỗi khổ thơ cần phải cách 1 dòng.

Chú ý các dấu câu có trong bài: dấu chấm hỏi, dấu chấm than (5 lần), dấu chấm, dấu hai chấm. Cần phải viết hoa các chữ cái sau dấu chấm than

Chú ý một số từ dễ viết sai: im lặng, trên giá, trống, đi vắng, mừng vui,…

II. Phân biệt g và gh

1. Quy tắc

- gh + e, ê, i

- g + a, o, ô, ơ, u, ư

2. Ví dụ

- g: tiếng gáy, con gà, cái gáo, hạt gạo, gõ cửa, gà gô, gỡ rối, tắm gội, chăn gối, …

- gh: cái ghe, cái ghế, cái ghim, con ghẹ, ghé thăm, …

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: ghê gớm, ganh ghét,…

III. Phân biệt s và x

- s: chia sẻ, sum họp, so sánh, sắc sảo, sợ hãi, hoa súng, sùng bái, sinh trưởng, sinh học, kiêu sa, sinh sống, sống động, chim sáo, cây sáo, con sò,…

- x: xung phong, xảo quyệt, xúng xính, xinh xắn, xa xa, dây xích, cái xô,…

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: xổ số,

IV. Phân biệt dấu hỏi và dấu ngã

- dấu hỏi: hỏi han, củ tỏi, củi, tủi thân, mủi lòng, miêu tả, thả cá, cây xả, quả táo, cái cổ, tổ chim, con hổ, …

- dấu ngã: cái cũi, mũi tiêm, cái tã, xã hội, ăn cỗ, hỗ trợ, chỗ ở,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!