Bài 13: Viết chữ hoa X

I. Hướng dẫn viết chữ hoa X

1. Cấu tạo

+ Chữ X cỡ vừa cao 5 li; chữ X cỡ nhỏ cao 2,5 li.

+ Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản (2 nét móc hai đầu và 1 nét xiên).

2. Cách viết

+ Nét 1 (đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu bên trái, dừng bút giữa đường kẻ 1 với đường kẻ 2)

+ Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1, viết nét xiên (lượn) từ trái sang phải, từ dưới lên trên, dừng bút trên đường kẻ 6),

+ Nét 3 (từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút, viết nét móc hai đầu bên phải từ trên xuống dưới, cuối nét uốn vào trong, dừng bút ở đường kẻ 2).

II. Viết ứng dụng chữ hoa X

- Xuân về, hàng cây bên đường thay áo mới

- Xuân về, rừng thay áo mới

- Xuân về hoa nở