Bài 14: Đọc: Em học vẽ

I. Ghi nhớ bài Em học vẽ

1. Nội dung

Những hình ảnh đẹp về thiên nhiên được khắc họa trong bức vẽ của bạn nhỏ cũng như tình yêu thiên nhiên và cuộc sống của bạn nhỏ.

2. Liên hệ

Yêu thiên nhiên, yêu trường lớp, bạn bè. Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.

II. Tìm hiểu nội dung bài Em học vẽ

1. Bố cục

- Bạn nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm (2 khổ thơ đầu)

- Bạn nhỏ vẽ bức tranh cảnh biển (khổ thơ thứ 3)

- Bạn nhỏ vẽ bức tranh sân trường (khổ thơ cuối cùng)

2. Tìm hiểu nội dung

a. Bạn nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm (2 khổ thơ đầu)

Trong bức tranh bầu trời đêm, bạn nhỏ đã vẽ trời sao lung ling, ông trăng, cánh diều đang bay trên bầu trời.

b. Bạn nhỏ vẽ bức tranh cảnh biển (khổ thơ thứ 3)

Bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có thuyền trắng giương cánh buồm đỏ thắm đang rẽ sóng ra khơi.

c. Bạn nhỏ vẽ bức tranh sân trường (khổ thơ cuối cùng)

Trong bức tranh sân trường, bạn nhỏ đã vẽ ông mặt trời, vẽ chùm phượng đỏ trên sân trường đầy tiếng ve.

III. Hướng dẫn đọc bài Em học vẽ

- Giọng đọc hồn nhiên, vui tươi thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi được vẽ những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà mình yêu thích.

- Đọc đúng nhịp thơ 2/3, 3/2

- Chú ý đọc rõ ràng một số từ dễ nhầm lẫn: lung linh, nắn nót, cánh diều, ông trăng, rải ánh vàng, rẽ sóng, râm ran,....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!