Bài 14: Luyện tập: Luyện từ và câu

I. Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập

1. Mở rộng vốn từ

- Đồ dùng học tập là những đồ vật được dùng cho việc học tập của học sinh

- Đèn học, giá sách, bàn học, cặp sách, hộp bút, cục tẩy, màu vẽ, bút chì, bút máy, thước kẻ,…

2. Tạo câu về công dụng của đồ dùng học tập

II. Dấu chấm

1. Tìm hiểu chung về dấu chấm

Dấu chấm dùng kể kết thúc câu kể (câu giới thiệu, câu miêu tả, câu kể sự việc,..)

2. Ví dụ:

- Mẹ em là giáo viên.

- Hoa cúc màu vàng.

- Bố em đang đọc báo.

III. Dấu chấm hỏi

1. Tìm hiểu chung

Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc một câu hỏi.

2. Ví dụ

- Bố đang làm gì thế?

- Khi nào thì mẹ về?

- Cục tẩy dùng để làm gì?

- Bố Ngọc là ai?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!