Bài 14:Luyện tập: MRVT về bảo vệ môi trường. Dấu phẩy

I. Mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

- Những từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây xanh: tưới cây, tỉa lá, vun gốc, bắt sâu.

-> Đây là những hành động nên làm để bảo vệ môi trường

- Những từ ngữ chỉ hoạt động phá hoại cây xanh: bẻ cành, chặt cây, giẫm lên cỏ, hái hoa 

-> Đây là những hành động không nên làm để bảo vệ môi trường.

II. Tạo câu về hoạt động bảo vệ môi trường

- Chiều chiều, bé theo bố vào vườn bắt sâu, vun gốc cho cây.

- Các bạn học sinh tưới cây trong vườn trường.

- Chiều nay, em cùng ông ra vườn trồng cây.

- Trong công viên, các bác lao đông đang tỉa lá cho hàng cây bên đường. 

III. Dấu phẩy

Dấu phẩy được dùng để ngăn cách các từ có cùng chức vụ trong câu.

Ví dụ:

- Em có rất nhiều đồ chơi như búp bê, gấu bông, thỏ bông.

-> Dấu phẩy dùng để ngăn cách tên các loại đồ chơi.

- Các bạn học sinh nhảy dây, đá cầu, kéo co trên sân trường.

-> Dấu phẩy dùng để ngăn cách tên các hoạt động của học sinh.

Lưu ý:

- Dấu phẩy được đặt xen kẽ trong câu.

- Một câu có thể có một hoặc nhiều dấu phẩy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!