Bài 14: Luyện tập: Viết lời xin lỗi

1. Hướng dẫn nói và viết lời xin lỗi

- Chúng ta cần nói và viết lời xin lỗi khi muốn thể hiện bản thân đã biết nhận lỗi và mong người khác tha thứ cho lỗi lầm của mình.

- Khi nói và viết lời xin lỗi cần thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi, thành thật nhận lỗi và sẵn sàng sửa sai.

- Cách nói lời xin lỗi: Lời xin lỗi + Lý do xin lỗi + Lời hứa sửa sai

M:

2. Tình huống nói và viết lời xin lỗi

- Tình huống 1: Trong lúc đùa nghịch, em làm một bạn nhỏ bị ngã

Em: Xin lỗi bạn nhé! Mình sơ ý quá! Bạn có đau lắm không?

Bạn: Mình không sao đâu! Bạn đừng lo!

- Tình huống 2: Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.

Cháu: Cháu xin lỗi bà ạ! Cháu lỡ tay làm đổ ấm pha trà của bà rồi ạ!

Bà: Lần sau, cháu nhớ cẩn thận hơn nhé!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!