Bài 15: Viết chữ hoa Y

I. Hướng dẫn viết chữ hoa Y

1. Cấu tạo

+ Chữ Y cỡ vừa cao 8 li; chữ Y cỡ nhỏ cao 4 li.

+ Gồm 2 nét (nét móc hai đầu và nét khuyết ngược).

2. Cách viết

+ Nét 1 (đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu, đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài)

+ Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên đường kẻ 6, đổi chiều bút, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới đường kẻ 1, dừng bút ở đường kẻ 2 phía trên).

II. Viết ứng dụng chữ hoa Y

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

- Yêu nước thương nòi