Bài 16: Luyện tập: Luyện từ và câu

1. Từ chỉ đặc điểm về đồ dùng học tập

Đồ dùng học tập

Đặc điểm

Quyển vở

Trắng tinh

Thước kẻ

Thẳng tắp

Bút chì

Thon, dài, nhọn

Cục tẩy

Dẻo, mềm, mòn

 

2. Câu nêu đặc điểm về đề dùng học tập.

Cái gì? (đồ dùng học tập) + như thế nào? (hình dáng, màu sắc, tính chất)

Ví dụ:

- Bàn học của bé gọn gọn gàng, ngăn nắp.

- Cục tẩy nhỏ xíu.

- Quyển vở trắng tinh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!