Bài 16: Luyện tập: MRVT về các loài vật nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi

I. Mở rộng vốn từ chỉ các con vật bé nhỏ

Các con vật bé nhỏ: dế mèn, ve, ốc sên, đom đóm, nhện, chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, ....

II. Tạo câu về các con vật bé nhỏ

- Ve sầu báo mùa hè tới.

- Ong làm ra mật ngọt.

- Chim sâu bắt sâu cho lá.

III. Dấu chấm

1. Tìm hiểu chung về dấu chấm

Dấu chấm dùng kể kết thúc câu kể (câu giới thiệu, câu miêu tả, câu kể sự việc,..)

2. Ví dụ:

- Mẹ em là giáo viên.

- Hoa cúc màu vàng.

- Bố em đang đọc báo.

IV. Dấu chấm hỏi

1. Tìm hiểu chung

Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc một câu hỏi.

2. Ví dụ

- Bố đang làm gì thế?

- Khi nào thì mẹ về?

- Cục tẩy dùng để làm gì?

- Bố Ngọc là ai?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!