Bài 16: Nghe viết: Tạm biệt cánh cam

I. Nghe viết: Tạm biệt cánh cam

Tạm biệt cánh cam

        Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới nắng mặt trời. Chú đi lạc vào nhà Bống. Chân chú bị thương, bước đi tập tễnh. Bống thương quá, đặt cánh cam vào một chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ. Từ ngày đó, cánh cam trở thành người bạn nhỏ xíu của Bống.

Lưu ý:

- Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ. Viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên nhan đề. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa.

- Chú ý những dấu câu sử dụng trong đoạn văn: dấu chấm (5), dấu phẩy (4)

- Chú ý viết đúng những từ khó: tạm biệt, cánh cam, xanh biếc, óng ánh, nắng, mặt trời, lạc, thương, tập tễnh, nhỏ xíu,…

II. Phân biệt oanh và oach

- oanh: hoàng oanh, loanh quanh, khoanh giò, mới toanh, khoanh tay, ngoảnh mặt, khoảnh khắc, doanh trại,  ....

oach: kế hoạch, ngã oạch, thu hoạch, oách quá, loạch xoạch, ....

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: xoành xoạch, dai ngoanh ngoách, ...

III. Phân biệt s và x

- s: chia sẻ, sum họp, so sánh, sắc sảo, sợ hãi, hoa súng, sùng bái, sinh trưởng, sinh học, kiêu sa, sinh sống, sống động, chim sáo, cây sáo, con sò,…

- x: xung phong, xảo quyệt, xúng xính, xinh xắn, xa xa, dây xích, cái xô,…

- Một số trường hợp dễ nhầm lẫn: xổ số,

IV. Phân biệt dấu hỏi và dấu ngã

- dấu hỏi: hỏi han, củ tỏi, củi, tủi thân, mủi lòng, miêu tả, thả cá, cây xả, quả táo, cái cổ, tổ chim, con hổ, …

- dấu ngã: cái cũi, mũi tiêm, cái tã, xã hội, ăn cỗ, hỗ trợ, chỗ ở,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!