Bài 16: Viết: Nghe viết: Khi trang sách mở ra

I. Nghe viết: Khi trang sách mở ra

Khi trang sách mở ra

Trang sách còn có lửa

Mà giấy chẳng cháy đâu

Trang sách có ao sâu

Mà giấy không hề ướt.

 

Trang sách không nói được

Sao em nghe điều gì

Dạt dào như sóng vỗ

Một chân trời đang đi.

Lưu ý: Cách viết bài thơ 5 chữ, viết cách vào lề 3 ô li, viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ, hết mỗi khổ thơ cần cách 1 dòng. Viết hoa tên bài thơ. Cần cách một dòng khi viết hết một khổ thơ.

Chú ý các dấu câu: dấu chấm (2 dấu)

Một số từ dễ viết sai chính tả: trang sách, lửa, giấy, chẳng, cháy, ao sâu, ướt, nói, sao, dạt dào, sóng vỗ,…

II. Viết hoa tên người

1. Quy tắc

- Tên đầy đủ của một người bao gồm họ - tên đệm – tên gọi

Ví dụ: họ (Nguyễn) – tên đệm (Thị) – tên gọi (Hoa)

- Quy tắc: Viết hoa các chữ cái đầu tiên trong tên.

Ví dụ: Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Thu Thảo,…

- Khi xếp theo thứ tự thì xếp theo tên gọi.

Ví dụ: Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Duy Danh, Bùi Đức Tuấn.

2. Ví dụ:

- Viết hoa tên người đúng quy tắc: Trần Ngọc Thắng, Phạm Hoài Nam, Bùi Công Huy, Trương Tuấn Tú, Phùng Huy Hoàng

- Viết hoa tên người sai quy tắc: trần ngọc thắng, Phạm hoài nam, bùi công Huy

III. Phân biệt l và n

- l: nấp, lo lắng, lung linh, lí lắc, lật mở, làm việc, quả lê, lễ phép, lí luận, lưng chừng, mệt lử, loang lổ, lỗ hổng, lữ khách, quả lựu, lòng dạ, ..

- n: nụ hồng, nở hoa, no nê, ánh nắng, nung nấu, ninh xương, vụ nổ, nam nữ, nắn nót…

- Một số trường hợp dễ nhầm: nồi lẩu,…

IV. Phân biệt ăn và ăng

- ăn: ăn năn, gắn bó, uốn nắn, cắn nát, thanh chắn, tập bắn, con rắn, thịt thăn, con lăn, cái khăn, cái chăn,…

- ăng: năng nổ, cố gắng, gắng sức, ánh nắng, màu trắng, thăng hạng, lặng lẽ, khăng khít, ánh trăng,…

V. Phân biệt ân và âng

- ân: vần thơ, vân gỗ, vân tay, bận rộn, tấn hàng, bấn loạn, viên phấn, thân thiết, cái cân, chân thành, cái sân, quả mận,…

- âng: vâng lời, vầng trăng, vầng trán, bâng khuâng, tầng lớp,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!