Bài 17: Đọc: Gọi bạn

I. Ghi nhớ bài Gọi bạn

1. Nội dung

Tình bạn gắn bó và thân thiết giữa bê vàng và dê trắng.

2. Liên hệ

Tình bạn gắn bó và thân thiết giữa bê vàng và dê trắng.

II. Tìm hiểu nội dung bài Gọi bạn

1. Chú thích

Sâu thẳm: rất sâu.

Hạn hán: tình trạng thiếu nước do nắng lâu, không mưa gây ra.

Lang thang: đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng lại ở nơi nào.

2. Nội dung bài học

a. Khổ 1: Tình bạn của bê vàng và dê trắng.

- Câu chuyện được kể trong bài thơ diễn ra từ thời xa xưa, ở trong rừng xanh sâu thẳm.

- Bê vàng và dê trắng là đôi bạn thân thiết sống bên nhau.

b. Khổ 2: Đôi bạn phải chia ly.

Bê vàng phải lang thang đi tìm cỏ là do trời hạn hán, suối cạn cỏ héo khô.

c. Khổ 3: Tình cảm yêu thương gắn bó của hai bạn

- Bê vàng đi tìm cỏ nên quên mất đường về

- Khi bê vàng quên đường về, dê trắng đã chạy khắp nẻo và gọi “Bê! Bê!” mãi.

- Từ ngữ thể hiện tâm trạng của dê trắng khi không thấy bạn trở về là: thương bạn quá.

Kết luận: Bê vàng và dê trắng có một tình bạn thật đẹp và cảm động, hai bạn sống bên nhau, dê trắng đi tìm bê vàng khi bê vàng bị lạc.

III. Hướng dẫn đọc bài Gọi bạn

- Đọc toàn bài với giọng chậm rãi. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.

- Chú ý đọc đúng một số từ khó: thuở, nẻo,…

- Đọc đúng giọng của câu hỏi: Lấy gì nuôi bạn / Chờ mưa đến bao giờ? (lên giọng, giọng lo lắng) và lời gọi “Bê! Bê!” (kéo dài, giọng tha thiết). Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê vàng và dê trắng.

 

Một năm, trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

 

Bê vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm bê

Đến bây giờ dê trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”.

(Định Hải)

Từ ngữ

Sâu thẳm: rất sâu.

Hạn hán: tình trạng thiếu nước do nắng lâu, không mưa gây ra.

Lang thang: đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng lại ở nơi nào.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!