Bài 17: Đọc: Những cách chào độc đáo

I. Ghi nhớ bài Những cách chào độc đáo

1. Nội dung

Những cách chào phổ biến trên thế giới đó là: bắt tay, vẫy tay và cúi chào.

2. Liên hệ

Tôn trọng nét đẹp văn hóa của từng dân tộc, từng quốc gia.

II. Tìm hiểu nội dung bài Những cách chào độc đáo

1. Chú thích 

- Niu Di-lân: một nước ở châu Đại Dương.

- Ấn Độ: một nước ở châu Á.

- Mỹ: một nước ở châu Mỹ.

- Dim-ba-bu-ê: một nước ở châu Phi.

2. Nội dung bài học

- Những cách chào phổ biến trên thế giới đó là: bắt tay, vẫy tay và cúi chào.

- Những cách chào đặc biệt:

+ Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chạm nhẹ mũi và trán.

+ Người Ấn Độ chắp hai tay, cúi đầu.

+ Nhiều người ở Mỹ đấm nhẹ vào nắm tay của nhau.

+ Người Dim-ba-bu-ê vỗ tay.

- Mỗi cách chào thể hiện một nét riêng trong giao tiếp của người dân ở từng nước.

III. Hướng dẫn đọc bài Những cách chào độc đáo

- Đọc to, rõ ràng toàn bài

- Ngắt giọng đúng chỗ. Chú ý những câu dài: (Trên thế giới / có những cách chào phổ biến / như bắt tay / vẫy tay / và cúi chào;…)

- Chú ý đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài (Ma-ô-ri, Niu Di-lân, Dim-ba-bu-ê)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!