Bài 17: Viết chữ hoa A (kiểu 2)

I. Hướng dẫn viết chữ hoa A (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Chữ cỡ vừa cao 5 li; chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược phải.

2. Cách viết 

+ Nét 1 (như viết chữ hoa O): đặt bút ở đường kẻ 6, viết nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.

+ Nét 2: Từ điểm kết thúc nét 1, lia bút thẳng lên đường kẻ 6, rồi chuyển hướng bút ngược lại để viết nét móc ngược phải từ trên xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa A (kiểu 2)

- Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi

- Anh em bốn biển cùng chung một nhà

- Ai cũng đáng yêu