Bài 18: Đọc: Thư viện biết đi

I. Ghi nhớ bài Thư viện biết đi

1. Nội dung

Thư viện là nơi để đọc sách và mượn sách về. Trên thế giới có rất nhiều thư viện di động, đưa sách tới nhiều nơi hơn, giúp cho nhiều người hơn nữa yêu sách, được đọc sách.

2. Liên hệ

- Biết được nhiều thư viện độc đáo trên thế giới

- Yêu sách và chăm đọc sách hơn                        

II. Tìm hiểu nội dung bài Thư viện biết đi

1. Chú thích

- Di động: không ở nguyên một vị trí.

- Thủ thư: người quản lí sách của thư viện.

- Sa mạc: vùng đất có khí hậu khô, nóng, không có hoặc có rất ít cây cối.

2. Nội dung bài học

a, Giới thiệu chung về thư viện (đoạn 1)

- Thư viện là nơi lưu giữ sách báo

- Mọi người đến thư viện để đọc sách hoặc mượn sách về nhà.

b, Thư viện Lô-gô-xơ ở Đức (đoạn 2)

- “Thư viện nổi” lớn nhất thế giới.

-  Nằm trên một con tàu biển khổng lồ

c, Thư viện ở Phần Lan và ở châu Phi (đoạn 3)

- Ở Phần Lan: thư viện đặt trên xe buýt cũ (“thư viện di động”)

- Ở châu Phi: thư viện đặt trên lưng lạc đà

Nhận xét: Các thư viện trong bài được gọi là “thư viện biết đi” bởi vì chúng có khả năng di chuyển để mang sách đến cho người đọc.

III. Hướng dẫn đọc bài Thư viện biết đi

- Đọc to, rõ ràng toàn bài

- Chú ý đọc ngắt nghỉ những câu dài

- Chú ý đọc đúng từ phiên âm nước ngoài (Lô-gô-xơ)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!