Bài 18: Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập

I. Gợi ý cách nói về đồ dùng học tập

- Em muốn giới thiệu về đồ dùng học tập nào?

- Đồ vật đó có hình dạng, màu sắc như thế nào?

- Công dụng của đồ vật đó là gì?

- Làm thế nào để bảo quản đồ vật đó?

II. Tham khảo cách nói về đồ dùng học tập

- Em muốn giới thiệu về chiếc hộp bút của em.

- Hộp bút của em được làm bằng vải, màu xanh dương, có thêu những họa tiết rất dễ thương.

- Em thường đựng bút, thước, cục tẩy,… trong hộp bút. Có hộp bút nên các đồ vật luôn được sắp xếp ngăn nắp

- Em thường giữ gìn hộp bút cẩn thận và thường giặt để hộp bút luôn sạch sẽ.

III. Gợi ý cách viết về đồ dùng học tập

IV. Tham khảo cách viết về đồ dùng học tập

        Đồ dùng học tập yêu thích của em là chiếc hộp bút. Hộp bút của em được làm bằng vải, màu xanh dương, có thêu những họa tiết rất dễ thương. Em thường đựng bút, thước, cục tẩy,… trong hộp bút. Có hộp bút nên các đồ vật luôn được sắp xếp ngăn nắp. Em thường giữ gìn hộp bút cẩn thận và thường giặt để hộp bút luôn sạch sẽ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!