Bài 18: Viết: Nghe viết: Tớ nhớ cậu

I. Nghe viết: Tớ nhớ cậu

Tớ nhớ cậu

            Kiến là bạn thân của sóc. Hằng ngày, hai bạn rủ nhau đi học. Một ngày nọ, nhà kiến chuyển sang cánh rừng khác. Sóc và kiến rất buồn. Hai bạn tìm cách gửi thư cho nhau để bày tỏ nỗi nhớ.

Chú ý: Toàn bộ bài chính tả có 5 dấu chấm (.) , 2 dấu phẩy (,)

Viết hoa tên bài, viết hoa chữ đầu câu, viết hoa các chữ sau dấu chấm.

Những từ khó: chuyển, sang, rủ, rừng, buồn,…

II. Phân biệt c và k

1. Quy tắc

- k + i, e, ê

- c + a, o, ô, ơ, u, ư

2. Ví dụ

- c: cá, ca, cò, cỏ, công, cung, cũ, cứng, cơm, cây,…

- k: kim, kéo, ké, kẹ, kê, kể, kế, kĩ, kêu, kì,…

III. Phân biệt iêu và ươu

- iêu: miêu tả, liêu xiêu, kiêu căng, thiếu thốn, tiều phu, nhiều, vải thiều, diều hâu, thiêu đốt, phiêu lưu, cái kiệu,…

- ươu: con khướu, hươu sao, rượu, bướu cổ,…

IV. Phân biệt en và eng

- en: cái kèn, dế mèn, áo len, xen kẽ, hẹn hò, hoa sen, khen ngợi, …

- eng: cái kẻng, cái xẻng, leng keng,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!