Bài 19: Đọc: Cảm ơn anh hà mã

I. Ghi nhớ bài Cảm ơn anh hà mã

1. Nội dung

Cún và dê bị lạc đường. Dê nhờ cô hươu và anh hà mã giúp hai bạn về nhà nhưng nói chuyện chưa lễ phép nên làm phật ý hai người. Cún lễ phép nên được anh hà mà giúp đỡ. Sau chuyến đi, dê hiểu được rằng cần phải nói chuyện lịch sự và lễ phép với người lớn.

2. Liên hệ

Cần nói năng lễ phép, lịch sự với mọi người.

II. Tìm hiểu nội dung bài Cảm ơn anh hà mã

1. Chú thích

- Phật ý: không hài lòng.

- Lịch sự (nghĩa trong bài): lễ phép.

2. Nội dung bài học

- Dê đã gặp và nói chuyện với hươu không lễ phép.

- Khi nghe dê hỏi, hươu đã trả lời là “không biết” rồi lắc đầu, bỏ đi.

- Khi cún lễ phép nhờ đưa qua sông thì hà mã đã vui vẻ đồng ý.

- Dê con thấy xấu hổ bởi vì mình đã nói chuyện không được lịch sự với cô hươu và anh hà mã.

Kết luận: Muốn ai đó giúp mình chúng ta cần phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ đã giúp mình, thì cần phải nói “cảm ơn”

III. Hướng dẫn đọc bài Cảm ơn anh hà mã

- Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ, đúng giọng của nhân vật: giọng của dê con thay đổi từ không lịch sự, hách dịch (lúc đầu) đến nhẹ nhàng (lúc cuối); giọng cún nhẹ nhàng, lịch sự (lúc cuối); giọng cún nhẹ nhàng, lịch sự; giọng cô hươu lạnh lùng, giọng anh hà mã thay đổi tùy theo cách nói của dê hay của cún.

- Chú ý luyện giọng ở những câu dài: (Dê rủ cún / vào rừng chơi, / khi quay về / thì bị lạc đường;…)

- Chú ý đọc đúng những từ khó: hươu, rừng, làng, lối, rủ, ngoan, lịch sự, xin lỗi, lạc,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!